Lagring av personuppgifter (GDPR)

Denna information förklarar hur vi på DinnerIn samlar in, använder och skyddar din information. Du bör läsa den om du köper en biljett av oss, om du är lokalhållare, föreläsare eller underhållare vid våra event, om du som välgörenhetsorganisation accepterat att ta emot bidrag, om du valt att sponsra föreningen, om du besöker vår webb eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

1. INLEDNING

DinnerIn ideell förening, org. nr. 802529–3468 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 4.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har som policy att endast samla in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och att inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändig.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används när du:

 • köper en biljett till ett event,
 • ersätter en annan deltagare vid ett event, det vill säga övertar en annan persons biljett,
 • om du är lokalhållare, föreläsare eller underhållare vid våra event,
 • om du som välgörenhetsorganisation accepterat att ta emot bidrag,
 • om du valt att sponsra föreningen
 • besöker vår webb
 • är medlem i föreningen eller
 • har annan kontakt med oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att du ska kunna boka en biljett via vår webb behöver du lämna information om namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell specialkost. I händelse av att du ersätter en annan deltagare som fått förhinder kommer du behöva lämna samma personuppgifter som vid köp av biljett på vår webbplats, dock kommer dina personuppgifter samlas in via e-post eller telefon.

Om du är lokalhållare, föreläsare eller underhållare vid våra event kan du komma att behöva lämna information om företagsnamn, namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Detsamma gäller välgörenhetsorganisationer och sponsorer.

Information som vi kan komma att samla in om dig när du besöker vår webb är enhetsinformation - exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsare, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Om du är medlem i föreningen samlar vi in namn, adress, mobilnummer och e-post.

Image
För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

När du köper en biljett till ett event använder vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet om köp av biljetter, det vill säga för att kunna behandla din beställning av biljett, ta betalt och ge dig kundsupport. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet om du valt att sponsra föreningen.

En del av behandlingen – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig på en intresseavvägning. Exempel på det är när vi använder oss av samarbetspartners såsom lokalhållare, föreläsare eller underhållare vid våra event eller om du som välgörenhetsorganisation accepterat att ta emot bidrag. Vi använder oss även av intresseavvägning för att förbättra våra tjänster, hantera kundvård och kundanalys samt för vår interna verksamhet, exempelvis felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål.

Många av våra aktiviteter foto- och videodokumenteras. Detta för att göra våra erbjudanden tillgängliga för så många som möjligt. Vi publicerar också fotografier och videos i DinnerIns sociala kanaler i syfte att informera om vår verksamhet. Det innebär att bilder där du finns med kan förekomma om du lämnar ditt samtycke under eventet. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras dels i vårt e-postprogram one.com webmail, dels i ett Excelark på Google Drive där en sammanställd anmälningslista finns samt i administratörsgränssnittet på hemsidan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, exempelvis bokföringslagen. Därefter raderas eller avidentifieras dem i enlighet med våra rutiner för radering. Majoriteten av dina personuppgifter sparas i ett år efter sista betalningsdatum för att kunna skicka personliga inbjudningar till framtida evenemang. Uppgifter om specialkost raderas efter genomfört event. Vi kommer på ett säkert sätt att radera dina uppgifter när de inte längre behövs för dessa syften i enlighet med våra rutiner för radering.

Om du vill radera dina personuppgifter hos oss innan eventet så går det naturligtvis bra. Notera dock att du då av naturliga skäl inte kan delta på DinnerIn då vi saknar din anmälningsinformation.

Medlemsuppgifter sparar vi så länge du är medlem i föreningen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Våra IT- och systemleverantörer
 • en samordnare på lokalen/restaurangen som behöver veta namn och specialkost på deltagarna
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Våra IT- och systemleverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

3. DINA RÄTTIGHETER

TILLGÅNG

Du kan när som helst begära att ta del av den information som finns registrerad om dig genom att kontakta oss.

RÄTTELSE AV FELAKTIGA UPPGIFTER

Om du upptäcker att vi har felaktig uppgift om dig kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 4.

TA BORT VISSA UPPGIFTER

Under vissa förutsättningar har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet eller en rättslig förpliktelse har vi som regel ingen möjlighet att radera uppgifterna.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära begränsning av dina personuppgifter.

DATAPORTABILITET

Under vissa förutsättningar har du även rätt att rätt att få ut de uppgifter vi har om dig som du har tillhandahållit inom ramen för vårt köpekontrakt eller med samtycke.

INVÄNDA MOT BEHANDLING I VISSA FALL

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att vi har ett berättigat intresse som vi bedömer väger tyngre än ditt intresse kan du invända mot behandlingen. Vi gör då en ny intresseavvägning där vi tar hänsyn till din specifika situation, och om vi har en rimlig möjlighet kommer vi att upphöra med behandlingen.

KLAGOMÅL

Om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling kan du lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet över GDPR. Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar att du försöker lösa frågan med den personuppgiftsansvarige innan du kontaktar dem. Vi hoppas också att du hör av dig till oss först, så att vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem.

4. KONTAKTUPPGIFTER

Frågor och mer information?

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Om du önskar utöva dina rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss på info@dinnerin.se. Du kan också kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

DinnerIn
c/o Marcus Lindvall
Källvindsgatan 9. lgh 1102
602 40 Norrköping

5. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi granskar vår integritetsinformation regelbundet och kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbsida. Denna information uppdaterades senast den 27 juli 2021.

Välgörenhet

Överskottet från respektive evenemang går till välgörande ändamål. På sidan för välgörenhet kan du läsa mer om vilka organisationer överskottet går till denna gång. 

Seminarier och nöje

På DinnerIn får du äran att lyssna på inspirerande föreläsningar, du bjuds på underhållning och får tillfälle att lära känna nya intressanta människor. Mer information på bokningssidan för respektive stad. 

Samarbete

Är du intresserad av att etablera nya affärskontakter i regionen? Bli samarbetspartner med DinnerIn så hjälps vi åt att nå fler företagare lokalt.

Kontakta oss

Kontakta oss via epost: info@dinnerin.se

Våra samarbetspartners
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Följ oss i sociala medier
Klicka på ikonerna för att komma till respektive social kanal för DinnerIn