Lagring av personuppgifter (GDPR)

Varför lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras för att kunna hålla koll på vilka som kommer till DinnerIn. Uppgifterna lagras även för att projektgruppen ska kunna komma i kontakt mer dig ifall det uppstår något strul eller andra frågetecken.

Vilka personuppgifter lagras?
De uppgifter som sparas är namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella allergier.

Hur lagras dina personuppgifter?
Uppgifterna lagras på två sätt. När anmälan är gjord kommer ett mail till en gemensam inkorg via one.com webmail, vilket sparas. Dessutom skrivs alla uppgifter över i ett excelark på Google Drive där en sammanställd anmälningslista finns.

 Vilka har tillgång till dina lagrade uppgifter? 

Totalt är det tre parter som har tillgång till de lagrade uppgifterna. Dels är det den lokala projektgruppen, för det event du anmält dig till, dels är det en systemadministratör som underhåller hela webbplatsen www.dinnerin.se vilket är en tredje part och inte involverad i någon projektgrupp. Slutligen delas även dina uppgifter med en samordnare på lokalen/restaurangen som behöver veta namn och specialkost på deltagarna, detta är också en tredje part och inte medlem i en projektgrupp. . Utöver detta förs inga uppgifter vidare till tredje part utan att be om tillåtelse, vilket sker per mail.

Vad gör vi med uppgifterna efter avslutat evenemang?
Efter evenemanget DinnerIn raderas de lagrade e-postbreven samt alla uppgifter utom namn och e-mail i excelarket. DinnerIn behåller följande uppgifter för att kunna skicka personliga inbjudningar till framtida evenemang.

Om du önskar få dina personuppgifter borttagna innan evenemanget - vad har det för betydelse för din anmälan?
Om du vill radera dina personuppgifter hos oss innan eventet så går det naturligtvis bra. Notera dock att du då av naturliga skäl inte kan delta på DinnerIn då vi saknar din anmälningsinformation.

Borttagning av personuppgifter
Om du vill ta bort dina personuppgifter hos oss är det enbart att kontakta oss via fliken Om oss ›› Kontakt i menyn ovan. 

Image

Välgörenhet

Överskottet från respektive evenemang går till välgörande ändamål. På sidan för välgörenhet kan du läsa mer om vilka organisationer överskottet går till denna gång. 

Seminarier och nöje

På DinnerIn får du äran att lyssna på inspirerande föreläsningar, du bjuds på underhållning och får tillfälle att lära känna nya intressanta människor. Mer information på bokningssidan för respektive stad. 

Samarbete

Är du intresserad av att etablera nya affärskontakter i regionen? Bli samarbetspartner med DinnerIn så hjälps vi åt att nå fler företagare lokalt.

Kontakta oss

Kontakta oss via epost: info@dinnerin.se

Våra samarbetspartners
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Följ oss i sociala medier
Klicka på ikonerna för att komma till respektive social kanal för DinnerIn