Allmänna villkor

Följande Allmänna villkor gäller för denna webbplats, samarbetsavtal samt evenemang arrangerade av den ideella föreningen DinnerIn, org-nummer: 802529-3468.

 

1. ALLMÄNT

När du köper biljetter godkänner du som kund dessa Allmänna villkor. Du bekräftar även att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp.

2. KÖP AV BILJETT

Anmälan till evenemanget DinnerIn är bindande och betalning ska ske direkt vid det aktuella köptillfället. Alla priser är angivna inklusive moms, skatter och administrationsavgift. Kvitto skickas ut till angiven e-postadress snarast möjligt efter att din betalning bokförts. Kvittot är din biljett till evenemanget.

Om du inte fått ditt kvitto inom rimlig tid efter betalning, kolla din skräppost, annars vänligen hör av dig till ekonomi@dinnerin.se. Ska kvittot innehålla annat än den information som uppges vid anmälan kan du kontakta DinnerIn i samband med anmälan på ekonomi@dinnerin.se.

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från DinnerIn. 

3. AVANMÄLAN

Om du inte kan delta i evenemanget vill vi att du meddelar oss så snart som möjligt genom att skicka ett mejl till den stad där du skulle delta, e-postadressen är ”stad”@dinnerin.se, exempelvis norrkoping@dinnerin.se.  Det går bra att låta en ersättare delta i evenemanget istället. Om du har en ersättare som ska ta din plats vänligen uppge vem i samband med din avanmälan.

  • Om avanmälan sker under tiden anmälningstiden är öppen erhålles full återbetalning.
  • Om avanmälan sker efter att anmälningstiden gått ut erhålls ingen återbetalning.

Hur länge anmälan är öppen i respektive stad framgår här på webbsidan dinnerin.se under respektive evenemangssida.

4. INSTÄLLT EVENEMANG

Om evenemanget behöver ställas in i en stad kommer alla anmälda deltagare för det specifika evenemanget meddelas per e-post. Vid ett inställt evenemang erhåller anmälda deltagare full återbetalning, men biljettinnehavaren kan välja att efterskänka delar av eller hela beloppet till vald välgörenhet.

5. OLÄMPLIGT BETEENDE

DinnerIn äger rätt att avvisa en anmäld deltagare från ett evenemang på grund av olämpligt beteende eller andra anledningar som utgör en risk för övriga deltagare. Om en deltagare skulle begå en brottslig handling som exempelvis skadegörelse avvisas deltagaren och en polisanmälan upprättas. En avvisad deltagare kommer inte erhålla någon återbetalning av sin betalda biljett.

Image

6. VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER

Allt överskott som blir kvar efter att alla utgifter är betalda skänks oavkortat till välgörande ändamål. Det är de lokala arbetsgrupperna i respektive stad som avgör vilken välgörenhetsorganisation det blir.

7. SAMARBETE

DinnerIn ser samarbeten med företag som en viktig del i vår verksamhet. För att säkerställa tydlig kommunikation och minska risken för missförstånd kommer samarbetspartners att tilldelas en kontaktperson som ni kan vända er till i samtliga avseenden. Ett skriftligt avtal mellan samarbetspartner och DinnerIn, där samarbetets innehåll specificeras, kommer att tecknas.

8. WEBBPLATSEN & ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

DinnerIn ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen. DinnerIn äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen. Läs därför igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen.

Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer DinnerIn (eller tredje man). DinnerIns immateriella rättigheter omfattar bland annat föreningen DinnerIn, varumärket DinnerIn, formgivningar exempelvis DinnerIns logotyp samt rättigheter enligt upphovsrättslagen, exempelvis fotografier och databaser. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget privata bruk men du får inte använda detta material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet.

9. TVIST

Om tvist skulle uppstå med DinnerIn ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol.

10. ÖVRIGT

Har du någon övrig fråga som inte tas upp i dessa villkor ber vi dig kontakta oss på info@dinnerin.se.

11. ÄNDRINGSHISTORIK

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast den 18 augusti 2021

Välgörenhet

Överskottet från respektive evenemang går till välgörande ändamål. På sidan för välgörenhet kan du läsa mer om vilka organisationer överskottet går till denna gång. 

Seminarier och nöje

På DinnerIn får du äran att lyssna på inspirerande föreläsningar, du bjuds på underhållning och får tillfälle att lära känna nya intressanta människor. Mer information på bokningssidan för respektive stad. 

Samarbete

Är du intresserad av att etablera nya affärskontakter i regionen? Bli samarbetspartner med DinnerIn så hjälps vi åt att nå fler företagare lokalt.

Kontakta oss

Kontakta oss via epost: info@dinnerin.se

Våra samarbetspartners
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Följ oss i sociala medier
Klicka på ikonerna för att komma till respektive social kanal för DinnerIn